מתי / נועה עמבר רגב

עוד מעט

בקרוב

נשב במרפסת

ונספור מטוסים נודדים

לא מטוסי קרב

ולא יירוטים

סירנה של רכב הצלה תהיה רק סירנה

צפירה תהיה רק צפירה

אופנוע שמאיץ עדיין ירעיש

אבל הלב שלנו יקפוץ פחות

בטלוויזיה לא ישדרו כל הזמן משדר מיוחד

ולא יצטרכו להתיר לפרסום אף אחת ואף אחד

נשב יחד –

כולנו

במרפסות ובבתים

נאפשר ללב שלנו לאט להחלים

ולא יהיו עוד כסאות צהובים

שמחכים.