אור / נועה עמבר רגב

מה מכביד עליך?

שאלה הנסיכה.

אני רוצה לזהור כמוך,

השבתי במבוכה.

 

האור שלך נמצא בפנים,

השיבה ואמרה,

בוהק בחשיכה

כקרן שמש מאירה.

 

היכן? איני רואה אותו,

שאלתי בתחינה.

הזמן לפקוח את עיניך,

ענתה היא בשלווה.