מתי | נועה עמבר רגב

עוד מעט
בקרוב
נשב במרפסת
ונספור מטוסים נודדים
לא מטוסי קרב
ולא יירוטים
סירנה של רכב הצלה תהיה רק סירנה
צפירה תהיה רק צפירה
אופנוע שמאיץ עדיין ירעיש
אבל הלב שלנו יקפוץ פחות

אור | נועה עמבר רגב

מה מכביד עליך?
שאלה הנסיכה.
אני רוצה לזהור כמוך,
השבתי במבוכה.

האור שלך נמצא בפנים,
השיבה ואמרה,
בוהק בחשיכה
כקרן שמש מאירה.