מלמטה / נועה עמבר רגב

עוד סיבוב

עוד אחד

ועוד אחד אחריו.

תנועה מוברגת מעלה,

במעלה הספירלה.

מסביב לעיקול

זה עוד מאותו הדבר,

רק שונה,

מגבוה,

כמו למעלה של הר.

ומשם –

הכל נראה קטן יותר,

בהיר יותר

ומסודר.

עוד סיבוב,

עוד טיפוס קטן,

עוד פסגה.

ושוב אני למטה.

בתחתית המידה.

ומכאן הכל נראה אחר –

אך מוכר,

לא חדש ולא זר.

רק אחר,

בזווית,

בנקודת המבט.

עוד סיבוב

עוד אחד

ועוד אחד אחריו.